Lezárult a Digitális Témahét

Hírek Iskolai élet Projekt

Lezárult iskolánkban a Digitális témahét program.

„Digitális témahét” program keretében az 1/13.G osztályos turisztikai szervező és értékesítő szakos tanulók megismerkedhettek a Prezi, a Linoit, a TimeToast, a Random Name Pickers alkalmazások használatával.

Tanulóink a Digitális témahét keretein belül a “Hungarikumok nyomában” című miniprojekt keretében team-munkában készíthettek bemutatót (ppt) a Nemzeti Értéktárban felsorolt hungarikumok közül számukra kisorsolt hungarikumokról.

Kiselőadás keretében be is kellett mutatniuk a tanórai keretek között elkészített „remekműveket”. Megismertethették az osztálytársaikkal, a vendégosztály tanulóival, a monitoring tagjaival és a projektfelelősökkel adott hungarikum jellemzőit, tulajdonságait, használatát, gyártását/készítését.

Előadások közben a team-ek értékelték – Drive-on elküldött értékelő lapok segítségével – egymás kiselőadásait. A projekt lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatokat, észrevételeket, az Értékelő lapok statisztikáját, valamint a monitoring tagjainak a véleményét a projektfelelősök ismertették a tanulókkal.

A Digitális témahét program keretében megvalósított „Hungarikumok nyomában” miniprojekt lebonyolításában résztvevő tanulók a projekt zárásaként Oklevelet kaptak.

Összefoglalva: A diákjaink a projekt munka keretében megismerhették, és alkalmazhatták a valós életben is használatos különböző IKT eszközöket, ill.alkalmazásokat.
Munkájuk során megtapasztalhatták a digitális világ fejlődését, a számukra is kiaknázható lehetőségeit, a médiatudatosság fontosságát.

Vélemény, hozzászólás?