Nyári szakmai gyakorlat

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSE

A 2019/2020-as tanév sikeres zárásának  feltétele az összefüggő nyári szakmai gyakorlat teljesítése 2020. augusztus 31-ig. A gyakorlat teljesítésével kapcsolatban a diák köteles:

  • A gyakorlati munkahellyel a munkavégzés konkrét időpontját egyeztetni, az időpontot osztályfőnöke részére leadni (elküldeni)
  • A kapott tematika alapján a részére kiadott feladatokat a legjobb tudása szerint pontosan elvégezni.
  • A nyári gyakorlatról a tematikában megadottak alapján beszámolót írni, s azt szaktanárának leadni. Leadás határideje: első tanítási nap
  • A kapott munkanaplót folyamatosan tölteni, a munkahellyel leigazoltatni (aláírás, bélyegző), arra érdemjegyet kérni. Leadás határideje: az első tanítási nap

Amennyiben a gyakorlat teljesítésével probléma adódik, a diák haladéktalanul jelezze ezt e-mailen a titkarsag@bathorysuli.hu  címre, valamint osztályfőnökének.

A gyakorlatról a diák nem hiányozhat, hiányzását  lehetőség szerint be kell pótolnia.

Összefüggúő nyári szakmai gyakorlat tematikája
Szakgimnázium Szakközépiskola
Tematika_TURISZTIKA_10. évfolyam_2019_2020

Tematika_Összefüggő szakmai gyakorlat_TURIZMUS_szakgimnázium 11D

Tematika_Összefüggő szakmai gyakorlat_VENDÉGLÁTÁS_szakgimnázium 10.C

Tematika_Összefüggő szakmai gyakorlat_VENDÉGLÁTÁS_szakgimnázium _11.D_2019_2020

Tematika_Összefüggő szakmai gyakorlat_KERESKEDELEM_szakgimnázium 10.C

Tematika_Összefüggő szakmai gyakorlat_KERESKEDELEM_szakgimnázium 11.D

Tematika_Összefüggő szakmai gyakorlat_Kereskedelmi képviselő

Foglalkozási napló_2019-2020_nyárigyak

Adatvédelem