Történet

Iskolatörténet

1954 augusztusában Kereskedelmi Tanulóiskola néven alapította mai iskolánk jogelődjét a Zala Megyei Tanács Kereskedelmi Osztálya. A Petőfi Sándor Általános Iskola adott ideiglenes otthont a tanároknak, sőt Tompa Miklós személyében igazgatót is az új iskolának. 1956-ban került sor az első szakmunkásvizsgára. 1956-ban Vincze Gyulát, a Petőfi iskola igazgatóhelyettesét nevezték ki az iskola élére, aki 1987 júliusáig vezette az intézményt.

1970 az iskola életében nagy változást hozott. A 244 tanuló a 3 főállású tanárral végre saját iskolaépületbe költözött. Új főállású tanárok jöttek, szaktantermek létesültek, a gyakorlati oktatás szervezésére, irányítására pedig kinevezték Harsányi Mártont. A 70-es évek végére a tanulók létszáma elérte a 400 főt, és egyre többen kapcsolódtak be a felnőttképzésbe is.

1981 újabb mérföldkő történetünkben. A Páterdombon felépült a 10 tantermes, kémia előadóval, tornateremmel, könyvtárral, szertárakkal rendelkező új iskola. Sokat fejlődött a szakoktatás is. Felépült az Olai Bisztró és Oktatási Kabinet, a kereskedő tanulók képzését pedig az ÁFÉMSZ új Skála Áruházának kabinetje, illetve a Zala Megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat műszaki kabinetje és az Ifjúsági Áruház segítette.

1983-ban a megváltozott feltételek és a színvonalas oktatás elismerése volt, hogy iskolánk rendezhette meg a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjét. 1983-ban indult az első kereskedelmi szakközépiskolai osztály is.

1984-ben iskolánk felvette Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király nevét.

1987-ben Vincze Gyula címzetes igazgatóként nyugdíjba ment, utódja Bogár Imre lett. 1990-ben Bogár Imrét megválasztották Zalaegerszeg polgármesterévé, helyét Galambosné Goldfinger Erzsébet vette át, a szakmai igazgatóhelyettesi kinevezést pedig Bicsákné Furcsa Mária kapta.

1991-ben megépült az iskolai tanbolt, melyet 1992-ben adtunk át. Iskolánk sikeres pályázatával bekapcsolódott a Világbank “Emberi erőforrások fejlesztése” program ifjúsági projektjébe. A 300.000 dollár értékű eszközvásárlási lehetőség az egyik legkorszerűbben felszerelt intézménnyé tette iskolánkat. A tanulók az érettségi után a 13. évfolyamon kereskedelmi, vendéglátó technikus, illetve 13-14. évfolyamon idegenforgalmi technikus szakképesítést szerezhettek.

A rendszerváltás után a tanulólétszám 700 fölé emelkedett, az iskola minden szabad terét tanteremmé alakítottuk. A város önkormányzata újabb 8 tanterem építéséről döntött. Az új szárny 1993-ban készült el, melynek auláját Németh János keramikusművész alkotása díszíti.

1994-től ismét Bogár Imre lett az igazgató.

1999-es évben Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése az intézmény szakmai és nevelő munkáját értékelve a Báthory iskolának ítélte oda Zala Megye Pedagógiai Nívódíját.

2002-ben felújítottuk a Vendéglátó Kabinet nagyobb felszolgáló termét.

2003-as év alapvető változást hozott az iskola történetében. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata döntött 6 szakképző iskola 3 integrált intézménybe való összevonásáról, így a Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola és a Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium egyesült, és a Páterdombi Szakképző Iskola és Kollégium nevet kapta.

2003/2004-es tanévben ismét iskolánk rendezhette a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjét.

A 2004/2005-ös tanév újdonsága volt az előkészítő évfolyamos két tanítási nyelvű vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportú szakközépiskolai osztály indítása.

Iskolánk egy sikeres pályázat révén a 2003-2006 év között részese volt a “Szakma a XXI. század szakiskolájában” elnevezésű fejlesztési programnak, mely tanáraink számára szakmai és módszertani fejlődést, eszközparkunkban pedig technika megújulást hozott.

A 2007/2008-as tanévtől Bogár Imre nyugdíjba vonulását követően, Kónyáné Tömpe Lívia vette át az immár Páterdombi Szakképző Iskola nevet viselő intézményünk irányítását. 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át iskolánk fenntartójának szerepét, majd 2015. július 1-től pedig a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum fenntartása alá kerültünk, iskolánk 2015. szeptember 1-től a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nevet viseli.