Szakgimnázium – közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Mivel foglalkozik a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző?

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolása, megtervezése és megszervezése az áru továbbításának a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak megfelelően.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • termék vagy szolgáltatás rendelése, beszerzése, értékesítése lebonyolításában feladatokat ellátni,
 • tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban,
 • kezelni a reklamációs eseteket,
 • elvégezni a raktár adminisztrációjával és vezetésével kapcsolatos teendőket,
 • belföldi és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos tevékenységet végezni,
 • fuvarozási, szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződéseket előkészíteni,
 • árukárok kivizsgálásában, kárügyek intézésében közreműködni,
 • fuvar- és szállítmányozói okmányokat kiállítani, ellenőrizni,
 • kapcsolatot tartani hatóságokkal, szervezetekkel, partnerekkel, ügyfelekkel,
 • döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet,
 • a munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket, valamint ügyviteli szoftvereket kezelni,
 • különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával,
 • használni a munkájához szükséges internetes felületeket,
 • idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, és megérteni és alkalmazni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket.

Milyen munkaköröket tölthet be?

FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3623  Anyaggazdálkodó, felvásárló  Logisztikai ügyintéző
Anyag logisztikus
Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
Beszerzési ügyintéző
Anyag és készletgazdálkodási ügyintéző
Anyagbeszerzési előadó
Raktárvezető
Raktáros
 4132  Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó  Szállítmányozási ügyintéző
Árufuvarozói ügyintéző

Vámügyintéző

Mivel foglalkozik a vámügyintéző?

A vámügyintéző feladata a Közösség és a harmadik országokkal folytatott áruforgalmi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő – a TARIC által meghatározott és a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó egyéb közösségi és nemzeti szinten bevezetett – intézkedések végrehajtása. Végrehajtja a vámigazgatáshoz kapcsolódó feladatokat.

Ezen feladatok kiterjednek többek között a közös mezőgazdasági és kereskedelempolitikai intézkedések végrehajtására.

Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Továbbá kapcsolatot tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági feladatokat ellátó szerveivel. Közreműködik az eljárások, valamint a hatóság által lefolytatott és végrehajtott vizsgálatok, ellenőrzések lebonyolításánál.

Milyen munkaköröket tölthet be?

FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3611  Pénzügyi ügyintéző (a

pénzintézeti ügyintéző kivételével)

 Pénzügyi asszisztens
 Vámügyi előadó
3652  Adó- és illetékhivatali ügyintéző  Adózási előadó
4112  Általános irodai adminisztrátor  Adminisztrációs ügyintéző
4123  Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor  Adóbevallás feldolgozó
4131  Készlet- és anyagnyilvántartó

 

 Anyaggazdálkodási nyilvántartó
 Vagyonnyilvántartó
4132  Szállítási, szállítmányozási

nyilvántartó

 

 Szállítmányozási ügyintéző
 Árufuvarozói ügyintéző
 Fuvarozási ügyintéző
4136  Iratkezelő, irattáros  Iratkezelő

Mit tanulhat még munkakör bővítésére alkalmas rokon-szakképesítésként?

OKJ 54 344 03  Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

Pályaválasztás 2019-2020:

Belső kód Szakterület– Ágazat Választ­ható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai tovább­haladás a 12. évf. után…)
Felvehető létszám 2019-2020-as tanév
1714 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

4 évfolyamos

Elsősorban

angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is.

Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ szerinti 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 51 344 03 Vámügyintéző

14

Az érettségi lehetőséget biztosít egyetemen, főiskolán, illetve más szakon történő továbbtanulásra.

Egyéb kiegészítés: Az ágazatban tanulók számára az általános idegen nyelv tanulása mellett felsőbb évfolyamokon a szakmai idegen nyelv tanulása is biztosított, így tanulóink magasabb óraszámban tanulnak idegen nyelvet.

Kollégiumi elhelyezés biztosított: a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményeiben.

Felvételi vizsga:  nincs

A felvétel feltételei:

Az 1714-es kódszámú szakmai ágazatokban az általános iskola 5-8. osztályában magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika tantárgyak jegyei alapján számított pontszám.

A pontszám kiszámítása SNI-s tanulók esetén: A hiányzó osztályzatokat a felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiból számított kerekített átlaggal pótoljuk. (Kérjük mellékelni a jelentkezési laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a felmentésről.)

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges.

Nyílt nap ideje:

2018. november 6. (kedd) 16:30-tól: tájékoztató az iskola képzéseiről szülők és diákok, érdeklődő pedagógusok részére.

2018. december 13. (csütörtök) 8:00-tól óralátogatás lehetőségével egybekötött nyílt nap.

Helye:      Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                  Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

                  8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

Bővebb információ a rendezvények előtt: www.bathorysuli.hu

Megszerzett szakképesítés birtokában önálló vállalkozás indítható!

Külföldi szakmai gyakorlat lehetősége.