Technikum (5 éves)

Technikum képzései

A technikumi képzések általános jellemzői:

 • Az 5 éves technikumi képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.
 • A 4. év végén előrehozott érettségi vizsgát tesz a tanuló gimnáziumi tananyagtartalommal matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből.
 • Egy idegen nyelv elsajátítására 5 év áll rendelkezésre, az 5. év végén gimnáziumi szintű érettségi vizsgát tesz a tanuló.
 • A nyelvvizsga megszerzésére iskolánkban is lehetőség van.
 • A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a technikusi vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé.
 • Az öt év elvégzése után egyszerre kapja kézbe a tanuló az érettségi bizonyítványt és a középvezetői szintű ismereteket biztosító technikusi oklevelet.
 • A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi vizsgának számít.
 • A 9-10. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik, amelynek keretében a tanulók betekintést nyerhetnek az ágazat összes szakképesítésébe. Az ágazati alapvizsga után van lehetőség az adott ágazatban szakmaválasztásra, függetlenül attól, hogy a tanuló a 8. osztály végén az adott ágazaton belül melyik kódszámú képzésre (szakmára) nyert felvételt. (Pl. Ha szakács szaktechnikus képzésre nyert felvételt a tanuló, sikeres ágazati alapvizsga után választhat turisztikai technikus szakmát is.)
 • A tanulók az ágazati alapképzésben ösztöndíjat kapnak.
 • Az ágazati alapképzés után munkaviszony jön létre a tanuló és a duális képzőhely között. A szakképzési munkaszerződéssel munkabér, egyéb juttatások és biztosított jogviszony jár.
 • A gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek és az egyetemi tanulmányaikat feladó fiataloknak lehetőségük van kétéves technikumi képzésre jelentkezni.
Ágazat Báthory kód TECHNIKUM

(öt évfolyam)

Kereskedelem 1711 Kereskedő és webáruházi technikus
1712 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus
Turizmus-vendéglátás 1713 Vendégtéri szaktechnikus
1714 Szakács szaktechnikus
1715 Turisztikai technikus
Szépészet 1716 Fodrász
Kreatív – I.kreatív ipar 1717 Nyomdaipari technikus
Kreatív – III.vizuális 1718 Dekoratőr
1719 Divattervező

Kollégiumi elhelyezés biztosított: a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményeiben.

Felvételi vizsga:  nincs

A felvétel feltétele:

Pályaalkalmassági vizsgálat: 1713, 1714, 1715, 1718 kódszámú ágazatok esetében.

A technikumba való felvétel feltételei:

Az 1711 – 1712 – 1713 – 1714 – 1715 – 1716 – 1717 – 1718 – 1719-es kódszámú szakmai ágazatokban az általános iskola 5-8. osztályában magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika tantárgyak jegyei alapján számított pontszám.

A pontszám kiszámítása SNI-s tanulók esetén: A hiányzó osztályzatokat a felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiból számított kerekített átlaggal pótoljuk. (Kérjük mellékelni a jelentkezési laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a felmentésről.)

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Nyílt napok ideje:

Tájékoztató, konzultáció: 2020. november 17. 17:00

A pandémiás helyzet függvényében személyes vagy online tájékoztató.  A lebonyolítás módjáról a honlapon adunk tájékoztatást.

Személyes tájékoztatás esetén a helyszín: Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Technikum

8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

Összefoglaló az ösztöndíjakról:

Az ösztöndíj alapjának a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) egyhavi összegét tekintik, vagyis az ösztöndíj havi összegét ennek függvényében határozzák meg, ha a tanulók valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt. Tájékoztatásul a 2020/2021. tanévre beiskolázott tanulók ösztöndíjának mértéke:

A 2020. SZEPTEMBER 1-JÉN BEISKOLÁZOTT TANULÓK ÖSZTÖNDÍJAI
Alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, amely 2020. január 1-től 161.000 Ft

ÁGAZATI ALAPOKTATÁS

Ösztöndíj a technikumban Ösztöndíj a szakképző iskolában
(9-10. évfolyam) havonta (9. évfolyam) havonta
alap %-a összege 2020-ban alap %-a összege 2020-ban
5 % 8.050 Ft 10 % 16.100 Ft

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS

Ösztöndíj Pályakezdési juttatás
(havonta nem duális képzés esetén) (egyszeri, első szakma megszerzése után)
tanulmányi átlag alap %-a összege 2020-ban alap %-a összege 2020-ban
2,00 -2,99 5 % 8.050 Ft 80 % 128.800 Ft
3,00 -3,99 15 % 24.150 Ft 110 % 177.100 Ft
4,00 -4,49 25 % 40.250 Ft 145 % 233.450 Ft
4,49 felett 35 % 56. 350 Ft 180 % 289. 800 Ft

Elérhetőségek:

A 92/815-510 telefonszámon és a titkarsag@bathorysuli.hu e-mail címen.

Az iskola honlapja: www.bathorysuli.hu