Tanáraink

Zalaegerszegi Báthory István Technikum
Iskolavezetés
Pusztai Zsuzsanna igazgató
Lékainé Vinkler Mária igazgatóhelyettes
Kónyáné Tömpe Lívia igazgatóhelyettes
Csiszár Zsoltné igazgatóhelyettes
Tóth Vera igazgatóhelyettes
Oktatók
Bedőné Kovács Katalin oktató
Békési Tamás oktató
Békésiné Márkus Éva oktató
Bekő Árpád oktató
Berta Beatrix oktató
Berzsenyi Marietta oktató
Bicsákné Farkas Anita szakmai oktató
Csalló Éva Csilla szakmai oktató
Felhősi Mária szakmai oktató
Gecseg Judit Edit szakmai oktató
Hadászi Ágnes Melinda oktató
Hajdics Győző szakmai oktató
Hetesi Tamás szakmai oktató
Horváthné Vizsi Hajnalka szakmai oktató
Járfás Andrea szakmai oktató
Keményné Nagy Erika szakmai oktató
Királyné Németh Zsuzsanna oktató
Kis Kádi Tamásné oktató
Kovács Andrea oktató
Laczkó László oktató
Lóránt Zsolt oktató
Luif Ferenc oktató
Márton Tibor oktató
Matus Lívia szakmai oktató
Mészáros Tibor oktató
Mihalecz Péter oktató
Németh Mária oktató
Németh Sándorné szakmai oktató
Peresztegi István szakmai oktató
Simon Emese oktató
Soós Nagy Györgyi oktató
Szabolcsné Séfer Krisztina oktató
Szakály Anikó oktató
Szelestei Renáta szakmai oktató
Szerdahelyi János Zsolt szakmai oktató
Theil Enikő oktató
Vadvári Marianna oktató
Varga Szilvia oktató
Vargáné Kiss Csilla szakmai oktató
Óraadók
Ács Zoltán óraadó
Bicsákné Furcsa Mária óraadó
Borosán Tibor óraadó
Gál András Csaba óraadó
Horváth Mária óraadó
Károly Zoltán óraadó
Krajczár Béláné óraadó
Kuba Viktória óraadó
Miszori József óraadó
Müller Imre óraadó
Nagy Sándor óraadó
Nyakas Viktor óraadó
Pörzse Gabriella óraadó
Simon Károly óraadó
Szabó Zsolt óraadó
Szekeres Péter óraadó
Szemes Béla óraadó
Varga Violetta óraadó