Szakközépiskola – vendéglátóipar ágazat

Pincér

Mivel foglalkozik a pincér?

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.

 • az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezi
 • az árukészlet alakulását figyelemmel kíséri, részt vesz az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában
 • munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíti
 • felszolgál, vendéget fogad, leülteti a protokoll-előírások szerint, ismerteti a választékot, ételeket és italokat ajánl, rendelést vesz fel
 • a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíti, a vendégek által választott ételeket és italokat szakszerűen felszolgálja
 • megszervezi a saját munkáját
 • a felszolgálandó ételek és italok minőségét, mennyiségét, hőmérsékletét, összetételét, az allergizáló anyagokat figyelemmel kíséri
 • számlákat készít
 • átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezel, zárás után a vendégek távozását ellenőrzi, elszámolást készít
 • HAACP dokumentációkat kitölti
 • idegen nyelven rendelést vesz fel
 • a környezetvédelmi előírásokat alkalmazza

Mit tanulhat még a munkakör bővítésére alkalmas rokon-szakképesítésként?

OKJ  35 811 02  Vendéglátó üzletvezető  szakképesítés-ráépülés
OKJ 34 811 01  Cukrász  
OKJ  34 811 06  Fogadós  
OKJ  34 811 04  Szakács  
OKJ 54 811 01  Vendéglátásszervező  

Cukrász

Mivel foglalkozik a cukrász?

A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat és más hidegcukrászati készítményeket, bonbonokat, karamell díszeket, marcipánfigurákat állít elő, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre.

Milyen munkaköröket tölthet be?

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
5135 Cukrász Süteménykészítő
Tortakészítő
Fagylaltkészítő
Marcipánfigura készítő
Karamell dísz készítő
Bonbonkészítő

Mit tanulhat még a munkakör bővítésére alkalmas rokon-szakképesítésként?

OKJ 35 811 05 Diétás cukrász szakképesítés-ráépülés
OKJ 35 811 04 Cukrászati részlegvezető szakképesítés-ráépülés
OKJ 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés-ráépülés
OKJ 34 811 06 Fogadós
OKJ 34 811 03 Pincér
OKJ 34 811 04 Szakács
OKJ 54 811 01 Vendéglátásszervező

Szakács

Mivel foglalkozik a szakács?

A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben.

 • napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat állít össze
 • az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározza
 • felméri a meglévő készletek mennyiségét
 • árut vesz át
 • előkészíti és rendeltetésszerűen használja a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat
 • nyersanyagokat előkészíti
 • a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazza
 • különféle ételeket készít
 • az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartja
 • a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket megtálalja, díszíti
 • maradványokat kezel
 • a segédszemélyzet munkáját összehangolja, irányítja
 • feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezi
 • technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérti, felhasználja

Milyen munkaköröket tölthet be?

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
5134 Szakács Étkezdei szakács
Grill szakács
Hajószakács
Hidegkonyhai szakács
Közétkeztetési szakács
Melegkonyhai szakács
Pizzakészítő szakács

Mit tanulhat még a munkakör bővítésére alkalmas rokon-szakképesítésként?

OKJ 35 811 02 Vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés
OKJ 35 811 03 Diétás szakács szakképesítés-ráépülés
OKJ 35 811 06 Konyhai részlegvezető szakképesítés-ráépülés
OKJ 34 811 01 Cukrász
OKJ 34 811 06 Fogadós
OKJ 34 811 03 Pincér
OKJ 54 811 01 Vendéglátásszervező

Pályaválasztás 2019-2020:

Belső kód Szakterület

– Szakmacsoport

Választható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai tovább­haladás
a 10. évf. után…)
Felvehető létszám 2019-2020-ban
1731 Vendéglátás-turisztika angol, német OKJ 34 811 04  

Szakács (3 év)

24
1732 Vendéglátás-turisztika angol, német OKJ 34 811 03 

Pincér (3 év)

24
1733 Vendéglátás-turisztika angol, német OKJ 34 811 01

Cukrász (3 év)

24

A szakképesítés megszerzése után a felnőttoktatásban 2 év alatt ingyenesen szerezhető második szakképesítés, vagy érettségire felkészítő oktatásban vehet részt iskolánkban a tanuló megfelelő számú jelentkező esetén.

Kollégiumi elhelyezés biztosított: a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményeiben.

A felvétel feltételei:

Az 1731 – 1732 – 1733-as kódszámú szakmacsoportokban az általános iskola 5-8. osztályában magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika tantárgyak jegyei alapján számított pontszám.

A pontszám kiszámítása SNI-s tanulók esetén: A hiányzó osztályzatokat a felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiból számított kerekített átlaggal pótoljuk. (Kérjük mellékelni a jelentkezési laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a felmentésről.)

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Az 1731 – 1732 – 1733-as kódszámú szakmáknál pályaalkalmassági felmérés szükséges. (Alapvető szövegértési és számolási feladatok megoldása.)

Nyílt nap ideje:

2018. november 6. (kedd) 16:30-tól: tájékoztató az iskola képzéseiről szülők és diákok, érdeklődő pedagógusok részére.

2018. december 13. (csütörtök) 8:00-tól óralátogatás lehetőségével egybekötött nyílt nap.

Helye:      Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                  Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

                  8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

 Bővebb információ a rendezvények előtt: www.bathorysuli.hu

Megszerzett szakképesítés birtokában önálló vállalkozás indítható.