Szakgimnázium

Szakgimnáziumi képzések

Belső kód Szakterület– Ágazat Választ­ható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai tovább­haladás a 12. évf. után…)
Felvehető létszám 2019-2020-as tanév
1711 Kereskedelem ágazat

4 évfolyamos

Elsősorban

angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is.

Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ szerinti 54 341 01 Kereskedő szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 34 341 01 Eladó

A képzéssel megszerezhető tudás bármilyen ágazatban hasznosítható! (pl.: kereskedelem, szállítmányozás, ipar, pénzügyi szektor)

14
1712 Vendéglátóipar ágazat

4 évfolyamos

Elsősorban

angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is.

Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ szerinti 54 811 01 Vendéglátásszer-

vező szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 34 811 03 Pincér.

28
1713 Turisztika ágazat

4 évfolyamos

Elsősorban angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is. Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ szerinti 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 52 812 01 Szállodai recepciós.

28
1714 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

4 évfolyamos

Elsősorban

angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is.

Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ szerinti 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 51 344 03 Vámügyintéző

14

Az érettségi lehetőséget biztosít egyetemen, főiskolán, illetve más szakon történő továbbtanulásra.

Egyéb kiegészítés: A 1712 Vendéglátóipar (Vendéglátásszervező) és a 1713 Turisztika (Turisztikai szervező, értékesítő) ágazatokban tanulóink számára az általános idegen nyelv tanulása mellett a szakmai idegen nyelv tanulása is biztosított, így tanulóink magasabb óraszámban tanulnak idegen nyelvet.

Kollégiumi elhelyezés biztosított: a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményeiben.

Felvételi vizsga:  nincs

A felvétel feltételei:

Az 1711 – 1712 – 1713 – 1714-es kódszámú szakmai ágazatokban az általános iskola 5-8. osztályában magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika tantárgyak jegyei alapján számított pontszám.

A pontszám kiszámítása SNI-s tanulók esetén: A hiányzó osztályzatokat a felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiból számított kerekített átlaggal pótoljuk. (Kérjük mellékelni a jelentkezési laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a felmentésről.)

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges, kivéve a 1714 kódszámmal meghirdetett képzést.

   Az 1712-es kódszámú Vendéglátás ágazatnál pályaalkalmassági felmérés szükséges. (Alapvető szövegértési és számolási feladatok megoldása.)

Nyílt nap ideje:

2018. november 6. (kedd) 16:30-tól: tájékoztató az iskola képzéseiről szülők és diákok, érdeklődő pedagógusok részére.

2018. december 13. (csütörtök) 8:00-tól óralátogatás lehetőségével egybekötött nyílt nap.

Helye:      Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                  Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

                  8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

Bővebb információ a rendezvények előtt: www.bathorysuli.hu

Megszerzett szakképesítés birtokában önálló vállalkozás indítható!

Külföldi szakmai gyakorlat lehetősége.