Pályaválasztás

Pályaválasztás 2019-2020

Szakgimnáziumi osztályok

Belső kód Szakterület

      – Ágazat

Választ­ható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai tovább­haladás a 12. évf. után…)
Felvehető létszám
1711 –  Kereskedelem ágazat

–   4 évfolyamos

Elsősorban

angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is.

Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ sze­rinti 54 341 02 Kereskedelmi képviselő szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 34 341 01 Eladó

A képzéssel megszerezhető tudás bármilyen ágazatban hasznosítható! (pl.: kereskedelem, szállítmányozás, ipar, pénzügyi szektor)

14
1712 –  Vendéglátóipar

ágazat

–  4 évfolyamos

Elsősorban

angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is.

Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ sze­rinti 54 811 01 Vendéglátásszer-

vező szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 34 811 03 Pincér.

28
1713 –  Turisztika

ágazat

–  4 évfolyamos

Elsősorban angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is. Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ sze­rinti 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 52 812 01 Szállodai recepciós.

 

 

 

28
1714 –  Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

–  4 évfolyamos

Elsősorban

angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is.

Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ sze­rinti Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 51 344 03 Vámügyintéző

14

Az érettségi lehetőséget biztosít egyetemen, főiskolán, illetve más szakon történő továbbtanulásra.

Egyéb kiegészítés: A 1712 Vendéglátóipar (Vendéglátásszervező) és a 1713 Turisztika (Turisztikai szervező, értékesítő) ágazatokban tanulóink számára az általános idegen nyelv tanulása mellett a szakmai idegen nyelv tanulása is biztosított, így tanulóink magasabb óraszámban tanulnak idegen nyelvet.

Kollégiumi elhelyezés biztosított: a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményeiben.

Felvételi vizsga:    nincs

A felvétel feltételei:

Az 1711- 1712 -1713- 1714-es kódszámú szakmai ágazatokban az általános iskola 5-8. osztályában magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, mate­matika tantárgyak jegyei alapján számított pontszám.

A pontszám kiszámítása SNI-s tanulók esetén: A hiányzó osztályzatokat a felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiból számított kerekített átlaggal pótoljuk. (Kérjük mellékelni a felvételi laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a felmentésről.)

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

   Az 1712-es kódszámú Vendéglátás ágazatnál pályaalkalmassági felmérés szükséges.    (Alapvető szövegértési és számolási feladatok megoldása.)

Szakközépiskolai osztályok
  Belső kód Szakterület

– Szakmacsoport

Választható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai tovább­haladás
a 10. évf. után…)
Felvehető létszám
  1721 –  Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció angol, német OKJ 34 341 01 

Eladó (3 év)

 

 

24
  1731 –  Vendéglátás-turisztika angol, német OKJ 34 811 04  

Szakács (3 év)

 

 

24
  1732 –  Vendéglátás-turisztika angol, német OKJ 34 811 03 

Pincér (3 év)

 

 

24
  1733 –   Vendéglátás-turisztika angol, német OKJ 34 811 01

Cukrász (3 év)

 

24
  1741 –   Élelmiszeripar angol, német OKJ 34 541 05

Pék (3 év)

 

14
  1742 –  Élelmiszeripar angol, német OKJ 34 541 11

 Pék-cukrász (3 év)

 

14

A szakképesítés megszerzése után a felnőttoktatásban 2 év alatt ingyenesen szerezhető második szakképesítés, vagy érettségire felkészítő oktatásban vehet részt iskolánkban a tanuló megfelelő számú jelentkező esetén.

Kollégiumi elhelyezés biztosított: a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményeiben.

A felvétel feltételei:

Az 1721-1731-1732 -1733-1741- 1742-es kódszámú szakmacsoportokban az általános iskola 5-8. osztályában magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, mate­matika tantárgyak jegyei alapján számított pontszám.

A pontszám kiszámítása SNI-s tanulók esetén: A hiányzó osztályzatokat a felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiból számított kerekített átlaggal pótoljuk. (Kérjük mellékelni a felvételi laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a felmentésről.)

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Az 1731-1732-1733- 1742-es kódszámú szakmáknál pályaalkalmassági felmérés szükséges. (Alapvető szövegértési és számolási feladatok megoldása.)

Letölthető jelentkezési lapok:

Nappali rendszerű képzés

Esti munkarend szerinti képzés