Pályaválasztás

A 65 éves múltra visszatekintő iskolánk képzési célja kettős: biztos alapokat nyújtson az érettségire történő felkészítéssel a választott szakma tanulásához, illetve a nemcsak szakirányú főiskolai, egyetemi továbbtanuláshoz, a különböző területen működő bel- és külföldi vállalkozások számára versenyképes tudással rendelkező kereskedelmi, marketing, logisztikai, vendéglátó, turisztikai, valamint élelmiszeripari szakembereket képezzen. Ennek érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az idegen nyelv, az informatika és a szakmai tantárgyak oktatásának.

Jelentősek külföldi kapcsolataink.

Kiválasztott diákjaink több hetes szakmai gyakorlaton vehetnek részt az  és a  program keretében német és angol nyelvterületen – Németországban, Olaszországban és Angliában – melynek eredményeként  bizonyítványt is kapnak. A jövőben az orosz nyelvterületet is bekapcsoljuk ebbe a programba. Intézményünk  (Budapesti Műszaki Egyetem) nyelvvizsgahely. Kiváló eredménnyel szerepelnek tanulóink az országos szakmai és közismereti tanulmányi, valamint kulturális és sportversenyeken.

Iskolánk nagy gondot fordít a tanórán kívüli szabadidős programok szervezésére (gasztronómiai diákszekció, színjátszó kör, foci, röplabda, kosárlabda, diákújságírás, könyvtári versenyek és foglalkozások), valamint a korszerű ismereteken nyugvó gyakorlatorientált képzésre.

A diákok tanulmányi munkáját fejlesztő pedagógusok segítik.

Szakgimnáziumi osztályok
Belső kód Szakterület

      – Ágazat

Választ­ható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai tovább­haladás a 12. évf. után…)
Felvehető létszám
1711 –  Kereskedelem ágazat

–   4 évfolyamos

Elsősorban

angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is.

Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ szerinti 54 341 01 Kereskedő szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 34 341 01 Eladó

A képzéssel megszerezhető tudás bármilyen ágazatban hasznosítható! (pl.: kereskedelem, szállítmányozás, ipar, pénzügyi szektor)

14
1712 –  Vendéglátóipar

ágazat

–  4 évfolyamos

Elsősorban

angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is.

Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ szerinti 54 811 01 Vendéglátásszer-

vező szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 34 811 03 Pincér.

28
1713 –  Turisztika

ágazat

–  4 évfolyamos

Elsősorban angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is. Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ szerinti 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 52 812 01 Szállodai recepciós.

28
1714 –  Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

–  4 évfolyamos

Elsősorban

angol és német nyelv, de választható az olasz és az orosz nyelv is.

Érettségi után beszámítással 1 év alatt az OKJ szerinti 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés.

A 11. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: OKJ 51 344 03 Vámügyintéző

14

Az érettségi lehetőséget biztosít egyetemen, főiskolán, illetve más szakon történő továbbtanulásra.

Egyéb kiegészítés: A 1712 Vendéglátóipar (Vendéglátásszervező) és a 1713 Turisztika (Turisztikai szervező, értékesítő) ágazatokban tanulóink számára az általános idegen nyelv tanulása mellett a szakmai idegen nyelv tanulása is biztosított, így tanulóink magasabb óraszámban tanulnak idegen nyelvet.

Kollégiumi elhelyezés biztosított: a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményeiben.

Felvételi vizsga:    nincs

A felvétel feltételei:

Az 1711 – 1712 – 1713 – 1714-es kódszámú szakmai ágazatokban az általános iskola 5-8. osztályában magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika tantárgyak jegyei alapján számított pontszám.

A pontszám kiszámítása SNI-s tanulók esetén: A hiányzó osztályzatokat a felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiból számított kerekített átlaggal pótoljuk. (Kérjük mellékelni a jelentkezési laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a felmentésről.)

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges, kivéve a 1714 kódszámmal meghirdetett képzést.

 Az 1712-es kódszámú Vendéglátás ágazatnál pályaalkalmassági felmérés szükséges. (Alapvető szövegértési és számolási feladatok megoldása.)

Szakközépiskolai osztályok
Belső kód Szakterület

– Szakmacsoport

Választható nyelv Egyéb információ
(pl. szakmai tovább­haladás
a 10. évf. után…)
Felvehető létszám
1721  Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció angol, német OKJ 34 341 01 

Eladó (3 év)

24
1731 –  Vendéglátás-turisztika angol, német OKJ 34 811 04  

Szakács (3 év)

24
1732 –  Vendéglátás-turisztika angol, német OKJ 34 811 03 

Pincér (3 év)

24
1733 –   Vendéglátás-turisztika angol, német OKJ 34 811 01

Cukrász (3 év)

24
1741 –   Élelmiszeripar angol, német OKJ 34 541 05

Pék (3 év)

14
1742 –  Élelmiszeripar angol, német OKJ 34 541 11

 Pék-cukrász (3 év)

14

A szakképesítés megszerzése után a felnőttoktatásban 2 év alatt ingyenesen szerezhető második szakképesítés, vagy érettségire felkészítő oktatásban vehet részt iskolánkban a tanuló megfelelő számú jelentkező esetén.

 Kollégiumi elhelyezés biztosított: a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményeiben.

A felvétel feltételei:

Az 1721 – 1731 – 1732 – 1733 – 1741 – 1742-es kódszámú szakmacsoportokban az általános iskola 5-8. osztályában magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika tantárgyak jegyei alapján számított pontszám.

A pontszám kiszámítása SNI-s tanulók esetén: A hiányzó osztályzatokat a felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiból számított kerekített átlaggal pótoljuk. (Kérjük mellékelni a jelentkezési laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a felmentésről.)

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Az 1731 – 1732 – 1733 – 1742-es kódszámú szakmáknál pályaalkalmassági felmérés szükséges. (Alapvető szövegértési és számolási feladatok megoldása.)

Nyílt nap ideje:

2018.november 6. (kedd) 16:30-tól: tájékoztató az iskola képzéseiről szülők és diákok, érdeklődő pedagógusok részére.

2018.december 13. (csütörtök) 8:00-tól óralátogatás lehetőségével egybekötött nyílt nap.

Helye:       Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                   Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

                   8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

Bővebb információ a rendezvények előtt: www.bathorysuli.hu

Szakmai képzések
Szakma neve OKJ szakmaszám Felvételi követelmény Képzési
idő
Választható nyelv
Cukrász 34 811 01 befejezett 10. évfolyam 2 év német, angol
Szakács 34 811 04 befejezett 10. évfolyam 2 év német, angol
Pincér 34 811 03 befejezett 10. évfolyam 2 év német, angol
Kereskedelmi képviselő 54 341 02 érettségi 2 év német,

angol

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 érettségi 2 év német, angol
Vendéglátásszervező 54 811 01 érettségi 2 év angol,

német

Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 érettségi 2 év angol, német

Letölthető jelentkezési lapok:

Jelentkezési lap

Pályaválasztási kiadvány