Könyvtár

A könyvtár 70 m2 alapterületen két egymásba nyíló helyiségben van elhelyezve. Az első térben található a kézikönyvtári állomány 20 olvasótermi férőhellyel, olvasóasztalokkal. A második helyiségben szabadpolcon helyeztük el a kölcsönözhető szép-, és szakirodalmat, valamint a tartós tankönyveket.

A könyvtár az intézmény szerves része, amely a könyvtárhasználat, könyvtárismeret és olvasóvá nevelés fontos színtere. A könyvtári állomány 70%-a szakirodalom, ugyanis fő feladatunk a tanulás, az oktató munka segítése, az egyes tananyagok ellátása szakirodalomból.

Az iskolai könyvtár feladata:

– az intézmény oktató-nevelő és művelődési munkájához szükséges könyvek, folyóiratok, audiovizuális és elektronikus dokumentumok biztosítása.

– a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, gondozása és a könyvtárhasználók rendelkezésre bocsátása.

– információközlés a dokumentumokról és szolgáltatásokról. Tájékoztatást nyújtunk a használóknak a tanórai külön feladatokhoz, szakdolgozatok készítéséhez. Az anyaggyűjtéshez segítséget adunk tanulóknak, tanároknak egyaránt.

– egyéni és csoportos helybenhasználat biztosítása. A 9. évfolyamon szeptemberben minden osztály számára könyvtárismertetést tartunk a szolgáltatásokról, a könyvtárhasználatról. A könyvtárhasználatra épülő szakórákat a szaktanár előzetes egyeztetésével végezzük.

– a könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését is. Az iskolai könyvtári állományt meghaladó igény esetén a megyei, a városi vagy a Pedagógiai Oktatási Központ szakkönyvtárának segítségét vesszük igénybe.

Az állomány feltárása 100%-os, amely folyamatosan megvalósul az ELKA könyvtári szoftver segítségével.

Elérhetőségünk:

ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58.

Telefon: 92/815-510/330-as mellék

Könyvtáros: Millei Valéria

E-mail: millei.vali@gmail.com

Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 12.30

Péntek:                  : 8.00 – 12.00

 

Hasznos linkek:

www.oszk.hu

www.dfmk.hu

www.javk.hu