Közzétételi lista

Vezetési program
Igazgatói pályázattal kapcsolatos vélemények – A szavazás eredménye
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
Az intézményi lemorzsolódás, évismétlési mutató
Beiratkozásra meghatározott idő
Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Nyitva tartás rendje, rendezvények és események
Tanulmányok alatti vizsgák, –  vizsgakövetelmények
Képzési tájékoztató, engedélyezett osztályok száma
2019/2020. tanév tandíjfizetés; Tandíjfizetésre vonatkozó paragrafus
Érettségi 2020
Pályakövetés 1019-2020

A szakkörök igénybevételének lehetősége korlátlan, bárki látogathatja az alábbi szakköröket:

  • SÉTA – újságíró szakkör, foglalkozások havonta
  • Kosárlabda fiú-lány – péntek 14.15-től
  • Leány labdarúgás
  • Önképző kör – színjátszó szakkör – szerda 8-9. óra
  • Darts – kedd 14.30-tól
  • Beszélgető kör – minden nap a nagyszünetben és 12.00-14.00 óra között
  • Cukrász trendek – szakkör (3/11.k) „A” hét szerda 7. óra, „B” hét hétfő 8. óra

Matematika konzultáció/korrepetálás:

  • Berta Beatrix A hét hétfő/B hét hétfő 8. óra B113
  • Berzsenyi Marietta A hét csütörtök/B hét csütörtök 8. óra B302
  • Luif Ferenc A hét hétfő/B hét hétfő 8. óra B206